Return to site

Bạn Hiểu Thế Nào Là Năng Lực Cạnh Tranh Doanh Nghiệp

Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp là yếu tố quyết định sự sống còn của những doanh nghiệp hiện nay.

Trong kinh tế, thuật ngữ cạnh tranh là không thiếu và các nhà sản xuất, phát hành cũng không thiếu những chiêu trò marketing, quảng bá để cạnh tranh với đối thủ vậy chúng ta có thực sự hiểu cạnh tranh trong kinh tế là như thế nào?

Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

🎯Các nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển cho rằng cạnh tranh là quá trình bao gồm các hành vi phản ứng. Quá trình này tạo ra từ mỗi thành viên trong thị trường một dư địa hoạt động nhất định và mang lại cho mỗi thành viên một phần xứng đáng so với khả năng của mình.
🎯Từ điển kinh doanh của Anh (xuất bản năm 1992): Cạnh tranh được xem là sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình.
🎯Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung – cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất.

Năng lực cạnh tranh (NLCT) của Doanh nghiệp

🎯Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế( OECD) thì năng lực cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia, khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện kinh tế quốc tế.
🎯Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: Năng lực cạnh tranh là khả năng của một mặt hàng, một đơn vị kinh doanh, hoặc một nước giành thắng lợi (kể cả giành lại một phần hay toàn bộ thị phần) trong cuộc cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ.
🎯Một doanh nghiệp được coi là có năng lực cạnh tranh khi doanh nghiệp đó có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thực lực và lợi thế mà doanh nghiệp có thể huy động để duy trì và cải thiện vị trí của nó đối với các doanh nghiệp khác trên thị trường một cách lâu dài và có ý chí nhằm thu được lợi ích ngày càng cao.
🎯Theo nhà quản trị chiến lược Micheal Poter: Năng lực cạnh tranh của công ty có thể hiểu là khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ các sản phẩm cùng loại (hay sản phẩm thay thế) của công ty đó. Năng lực giành giật và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ cao thì doanh nghiệp đó có năng lực cạnh tranh cao. Micheal Porter không bó hẹp ở các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà ông mở rộng ra cả các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và các sản phẩm thay thế. Và cũng chính từ tư tưởng này, ông đã cho ra đời công cụ 5 Force Porter kinh điển, được các sinh viên và các nhà kinh tế học tin dùng cho đến tận bây giờ.

👉Cạnh tranh buộc những người sản xuất và buôn bán phải cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hoá, giữ tín nhiệm; cải tiến nghiệp vụ thương mại và dịch vụ. Theo Karl Marx, sự hình thành lợi nhuận bình quân và sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá trị thị trường và giá cả sản xuất. Ông cũng đã đề cập cạnh tranh gắn với quan hệ cung cầu của hàng hoá. Karl Marx đã chia NLCT thành cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành với nhau.

👉Xác định rõ NLCT và đối thủ cạnh tranh sẽ giúp chúng ta định hướng rõ đường lối phát triển và hạn chế nhiều rủi ro ở mức tối thiểu.

Vậy theo các anh chị, doanh nghiệp của mình đã thật sự biết năng lực cạnh tranh của chúng ta hay chưa? Hay chúng ta vẫn đang loay hoay chưa tìm ra hướng đi?

TS. Hoàng Trung Dũng